Trung tâm huấn luyện kỹ năng lâm sàng Bệnh Viện Mô Phỏng - Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Address Working hour Contact

Building A3, Block A Mon - Fri (7:30 am - 4:30pm) Email: trungtamncysh@pnt.edu.vn
02 Duong Quang Trung Str. Sat and Sun Closed Phone: (+84) 28 38 620 426
Ward 12, Dist. 10, Ho Chi Minh City Website: https://ttncysh.pnt.edu.vn/

Top