Trung tâm huấn luyện kỹ năng lâm sàng Bệnh Viện Mô Phỏng - Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
 

                           

Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

( 06/07/2020)

Sứ mạng

Trung tâm Nghiên cứu Y sinh là nơi triển khai các nghiên cứu y sinh chuyên sâu, đào tạo chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ để góp phần thực hiện sứ mạng của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Tầm nhìn

Phát triển thành cơ sở nghiên cứu khoa học và y sinh hàng đầu Việt Nam và khu vực. 

Giá trị cốt lõi

Chuyên nghiệp – Chất lượng – Sáng tạo

 

Địa chỉ Giờ làm việc Liên hệ

Tòa nhà A3, Khu A Thứ 2 - Thứ 6 (7 giờ 30 - 16 giờ 30) Email: trungtamncysh@pnt.edu.vn
Số 02, Đường Dương Quang Trung, Thứ 7 và Chủ nhật nghỉ ĐT: (+84) 28 38 620 426 - Nội bộ 223
Phường 12, Quận 10, TP.HCM Website: https://ttncysh.pnt.edu.vn/

Top